Komitet Wyborczy Wyborców

Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego

Nasz Powiat dla Wszystkich

 

•    Praca ponad podziałami politycznymi;
•    Wspomaganie lokalnych przedsiębiorców;
•    Tania administracja powiatowa;
•    Budowa i remont dróg i chodników;
•    Próba przejęcia od Marszałka dróg wojewódzkich;
•    Rozwój ścieżek rowerowych;
•    Rewitalizacja powiatowych, historycznych nieruchomości;
•    Promocja walorów przyrodniczych powiatu;
•    Tworzenie ścieżek edukacyjno – ekologicznych;
•    Tworzenie miejsc relaksu przyrodniczego;
•    Kontynuacja programu ochrony środowiska:
     -  zapobieganie niskiej emisji, likwidacja azbestu,
     -  ochrona gruntów rolnych, pomoc dla kół łowieckich;
•    Pomoc w działalności organizacji pozarządowych;
•    Sprzyjanie rozwojowi wolontariatu wśród młodzieży;
•    Powołanie kolejnego Uniwersytetu III Wieku;