Komitet Wyborczy Wyborców

Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego

Szymon-KORBEL

Szymon KORBEL

 

 • Wiek: 42
 • Miejscowość zamieszkania: Gaszowice
 • O kandydacie: 
  • Urodziłem się w Rybniku, lecz przez cały czas jestem mieszkańcem Gaszowic. Jestem żonaty: żona Sabina i dwie córki Dominika i Klaudia Wykształcenie wyższe: magister administracji. Pracuje w prywatnym przedsiębiorstwie na stanowisku kierowniczym. Wolny czas poświęcam rodzinie, oraz na działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej i amatorskie uprawianie sportu.
  • Przez dwie kadencje pełniłem funkcję radnego Gminy Gaszowice. Biorę również udział w pracach Rady Sołeckiej. Do swoich sukcesów zaliczam udane łączenie życia rodzinnego, pracy zawodowej i działalności społecznej. Do sukcesów zaliczam również kilkanaście ukończonych półmaratonów biegowych w zadowalającym dla mnie czasie.
  • Moja działalność społeczna skupia się na naszej lokalnej społeczności. Od kilkunastu lat jestem prezesem gaszowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto działam w gminnych, a wcześniej również w powiatowych strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem skuteczny, rzeczowy, otwarty na zdanie i opinię innych. Kandyduję do Rady Gminy Gaszowice w okręgu wyborczym nr 8 aby w dalszym ciągu móc wykorzystywać swoje doświadczenie i umiejętności dla dobra mieszkańców Gminy, oraz rozwoju instytucji Gminy.
  • W nadchodzącej kadencji Rady Gminy chciałbym skupić się na następujących sprawach:
   - dalsza wzajemna integracja naszych mieszkańców i zachęcanie ich do działalności w funkcjonujących na naszym terenie organizacjach społecznych,
   - działanie na rzecz ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza i ograniczenia zjawiska smogu, rozwój i poprawa dostępności dla mieszkańców infrastruktury edukacyjnej, sportowej, drogowej i społecznej.