Komitet Wyborczy Wyborców

Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego

Magorzata-KRAJCZOK

Małgorzata KRAJCZOK

 

  • Wiek: 36
  • Miejscowość zamieszkania: Czernica
  • O kandydacie: 
    • Od urodzenia mieszkam w Czernicy, która zawsze stanowiła dla mnie moją Małą Ojczyznę. To tu się wychowałam i to tutaj żyję. Wartości przekazane mi przez moich Dziadków i Rodziców utwierdziły mnie w przekonaniu, że chcę pracować przede wszystkim z ludźmi. Ukończyłam studia pedagogiczne i podjęłam pracę z osobami wykluczonymi oraz rodzinami dysfunkcyjnymi. Lokalna społeczność była tematem mojej pracy magisterskiej. Ostatecznie podjęłam się animowania społeczności Czernicy i Łukowa Śląskiego. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania środków europejskich. Współorganizowałam imprezy lokalne, współtworzyłam projekty, pozyskując środki finansowe dla naszego środowiska. Tworzyłam kreacje w spektaklach teatralnych oraz pracowałam z dziećmi. Redagowałam książki dla dzieci i dorosłych bazując na wspomnieniach, zapiskach i starych dokumentach. Działania te stały się moim hobby.
    • Lubię dobrą książkę i film, wędrówki górskie, wyprawy rowerowe po bliższych i dalszych okolicach. Najbardziej fascynuje mnie jednak fenomen małej społeczności lokalnej z jej bogactwem, tradycją, wartościami. Z tego względu zaangażowałam się w działalność Stowarzyszenia Spichlerz, gdzie przez kilka lat byłam członkiem zarządu. Współtworzyłam także czernicką spółdzielnię socjalną „Horyzonty kultury”, którą współzarządzałam. W czernickim Ośrodku Kultury dbałam o wizerunek miejsca oraz jego promocję, pisałam do lokalnych gazet, przekonując innych, że społeczność lokalna to fenomen. Wszystkie moje dotychczasowe działania społeczne traktuję jako sukces. Cieszę się, że mam świadomość tego kim jestem i skąd pochodzę. Chciałabym przekazywać wiedzę z zakresu historii lokalnej, żeby rozbudzić w innych ciekawość świata.
    • Jako radna Rady Gminy pragnę przekazywać wiedzę z historii lokalnej, rozbudzać w ludziach ciekawość świata i przekonywać innych do budowania świadomej społeczności lokalnej. Uważam to za kluczowy punkt mojej działalności na rzecz Gminy oraz jej Mieszkańców.