Komitet Wyborczy Wyborców

Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego

Renata-BIENEK

Renata BIENEK 

 

 • Wiek: 41
 • Miejscowość zamieszkania: Szczerbice
 • O kandydacie: 
  • Realizuję się jako żona i matka dwóch córek. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie.
  • W tym roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku katechezy przedszkolnej na Uniwersytecie Śląskim. Aktualnie pracuję w placówce oświatowej w Rybniku. Pasjonuje mnie dekoratorstwo i podróżowanie. 
  • W latach 2006 - 2010 byłam radną Gminy Gaszowice, członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży. Od 2015 roku jestem członkiem Rady Sołeckiej w Szczerbicach. Wspomagam tą działalność poprzez pomoc w organizowaniu uroczystości na terenie naszej miejscowości np.: spotkań najstarszego mieszkańca Szczerbic, festynów sołeckich, dożynek.
  • W kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Szczerbicach prowadzę Diakonię Słowa Bożego oraz pełnię funkcję członka Rady Parafialnej.
  • W swoim życiu kieruję się zdrowymi zasadami moralnymi, jestem człowiekiem sumiennym i rzetelnym. Jestem komunikatywna, wrażliwa na potrzeby innych i otwarta na ludzi.
  • Kandyduję, ponieważ pragnę reprezentować naszych mieszkańców i być ich przedstawicielem na forum gminy.
  • Najważniejsze punktu mojego programu
  • - dążenie do realizacji planów związanych z rozbudową szkoły podstawowej w Szczerbicach, 
  • - sprzyjanie aktywizacji dzieci i młodzieży,
  • - zachęcenie mieszkańców naszego sołectwa do utworzenia stowarzyszenia, w którym będziemy rozwijać naszą lokalną społeczność,
  • - poprawa bezpieczeństwa na drogach, współpraca ze wszystkim osobami, którym leży w sercu dobro mieszkańców naszej miejscowości,
  • - praca ponad podziałami politycznymi.