Komitet Wyborczy Wyborców

Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego

Czesaw-KASPERZEC

Czesław KASPERZEC

 

 • Wiek: 64
 • Miejscowość zamieszkania: Gaszowice
 • O kandydacie: 
  • Urodziłem się i mieszkam w Gaszowicach. Posiadam wykształcenie średnie techniczne. Obecnie jestem emerytem. Mam żonę oraz dwoje dorosłych dzieci. Cieszę się także z bycia dziadkiem.
  • Swój wolny czas najchętniej spędzam pracując w ogrodzie lub podróżując po Polsce i innych krajach. Od 19 lat jestem sołtysem wsi Gaszowice. Jestem członkiem OSP Gaszowice, od 11 lat także Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gaszowicach. Obecnie pełnię także funkcję Członka Zarządu Powiatowego OSP RP w Rybniku. W latach 1992-1996 byłem też radnym Gminy Gaszowice.
  • Najważniejsze w moim programie wyborczym są:
   - starania o skanalizowanie całej gminy,
   - rozwój miejsc przyjaznych mieszkańcom w każdym wieku, np. poprzez stworzenie dla nich przyjaznych miejsc do spotkań,
   - rozwój sieci ścieżek rowerowych