Komitet Wyborczy Wyborców

Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego

Leszek-NOGY

Leszek NOGŁY

 

 • Wiek: 56
 • Miejscowość zamieszkania: Piece
 • O kandydacie: 
  • Mam 56 lat. Mieszkam w Piecach. Z wykształcenia jestem technikiem mechanikiem górniczym. Po przepracowaniu 30 lat w Kopalni Rydułtowy przeszedłem na emeryturę jako nadsztygar. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem dwóch córek oraz dziadkiem dwóch wspaniałych wnuków.
  • Od kilku lat jestem członkiem Rady Sołeckiej w Piecach, z którą staramy się rozwiązywać nurtujące problemy mieszkańców naszej miejscowości, aby podnieść standard i komfort życia w naszej wsi.
  • Moim dużym zainteresowaniem jest działalność Naszego Klubu Sportowego „Dąb” Gaszowice, w którego życiu staram się brać czynny udział. 
  • Działając w klubie pełniłem w nim różne funkcje będąc członkiem Zarządu, w-ce Prezesem a aktualnie jestem skarbnikiem. Lubię także jazdę na rowerze, nie pogardzę też łyżwami. Jestem osobą konkretną, zdecydowaną oraz otwartą na wszelkiego rodzaju współpracę z każdym oraz z każdą instytucją czy organizacją, która będzie chciała poprawić codzienne życie w Naszej Gminie. Jestem optymistą bez względu na okoliczności z racjonalny spojrzeniem na sytuację. Wierzę w potrzebę współpracy i porozumienia oraz wprowadzenia do realizacji każdego działania, które mogą dać korzyści dla lokalnej społeczności. To co robię staram się wykonywać najlepiej, zgodnie ze swoim doświadczeniem i wiedzą. 
  • Uważam, że sporo dobrego można jeszcze zrobić dla Naszej Gminy i jej mieszkańców. Ważne dla mnie jest nie tylko poprawienie infrastruktury komunalnej i drogowej, ale także właściwe zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz osób starszych i najbardziej potrzebujących. W tym celu chciałbym się zająć poprawieniem bazy sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.