Komitet Wyborczy Wyborców

Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Lp.Data wpisuData wpłatyImię (imiona)NazwiskoMiejscowość zamieszkania

Kwota wpłaty

w zł

Łączna kwota
wpłat

w zł

Dodatkowe informacje
103.09.201803.09.2018

Marek

ProfaskaCzerwionka-Leszczyny5 000,005 000,00wpłata kandydata
2 27.09.201804.09.2018 ArturSolaCzerwionka-Leszczyny 1 000,00 1 000,00wpłata kandydata 
3 27.09.2018 10.09.2018 ArturSolaCzerwionka-Leszczyny 739,151 739,15wpłata kandydata 
 427.09.201827.09.2018Artur SolaCzerwionka-Leszczyny 450,00 2 189,15wpłata kandydata 
 5 02.10.201828.09.2018 WiesławJaniszewski Bełk 2 000,002 000,00 wpłata kandydata
6. 02.10.201802.10.2018  WiesławJaniszewskiBełk 2 100,00 4 100,00 wpłata kandydata
 7. 06.10.2018 03.10.2018 Wiesław JaniszewskiBełk1 200,00 5 300,00wpłata kandydata
8.06.10.201803.10.2018MarekProfaska Czerwionka-Leszczyny3 000,00 8 000,00wpłata kandydata
 9. 06.10.201802.10.2018 Artur SolaCzerwionka-Leszczyny 410,002 599,15 wpłata kandydata
 10. 08.10.201808.10.2018 Wiesław Janiszewski Bełk 2 000,00 7 300,00wpłata kandydata
 11.11.10.201809.10.2018MarekProfaskaCzerwionka-Leszczyny 500,008 500,00wpłata kandydata 
12. 11.10.201811.10.2018  Marek Profaska Czerwionka-Leszczyny 900,00 9 400,00 wpłata kandydata
 13.11.10.201811.10.2018 Wiesław JaniszewskiBełk 1 200,00 8 500,00wpłata kandydata
14. 16.10.2018 15.10.2018MarekProfaskaCzerwionka-Leszczyny  120,009 520,00wpłata kandydata 
 15. 16.10.2018 15.10.2018 Marek ProfaskaCzerwionka-Leszczyny  800,00 10 320,00wpłata kandydata 
16. 19.10.2018 19.10.2018 Wiesław Janiszewski Bełk  1 650,00 10 150,00wpłata kandydata